Harry Potter och hans världar

 Arkivbild från mitt besök på The Making of Harry Potter
 
Bakgrund
Här kommer mitt efterfrågade inlägg om universitetskursen om Harry Potter. Jag är ganska obviously en stor Harry Potter-nörd och hörde talas om den här kursen för flera år sedan. Egentligen hade jag inga som helst planer på att söka den då det här med att studera inte riktigt är min grej, men när en vän smsade och sa att hon sökt den dagen innan anmälningstiden gick ut skickade jag iväg en spontananmälan, mest för att det var en rolig grej men också för att testa på hur det är att studera på en högre nivå. 
 
Praktisk information
Harry Potter och hans världar är en fristående sommarkurs på Linnéuniversitet på 50% och därför beräknas man lägga ner ungefär 20 timmar i veckan på den. Man får 7,5 högskolepoäng för att läsa den och all undervisning sker på distans via en kursplattform på Internet. Kursen är CSN-berättigad och pågår i ungefär tre månader.
 
Ansökningen
För att kunna söka kursen krävs en grundläggande behörighet, det vill säga en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande. Ansökningen sker precis som alla andra universitetsutbildningar via antagning.se och kursen hade i år 400 platser. Dessa platser är fördelade i fem olika urvalsgrupper och jag var behörig i två av dem, BI (Gymnasieexamen) och BIEX (Gymnasieexamen utan komplettering).
 
Harry Potter och hans världar är en av de mest sökta sommarkurserna och endast 14,1% av de som sökte kom in i år. Trots att jag gick ut med A i så gott som alla ämnen på gymnasiet blev jag inte antagen direkt utan hamnade som reserv 55 i BI (totalt 161 platser) och reserv 1 i BIEX (totalt 9 platser) så det är alltså höga krav för att komma in. Redan här kanske man kan förstå att det inte är någon "chillkurs" utan läses endast av högt ambitiösa studenter.
 
 
 
Kursplan och kursmål
Kursen är en litteraturkurs med fördjupningsområdet Harry Potter där kursmålen är att man ska kunna redogöra för barn- och ungdomslitteratur i allmänhet med Harry Potter som ett litterärt och intermedialt fenomen i synnerhet samt kritiskt kunna analysera forskningsresultat inom ämnet. Kursen behandlar även hur barn- och ungdomslitteratur växt fram efter andra världskriget ur olika historiska, pedaggogiska och litterära förutsättningar
 
Om man vill läsa kursen för att "man älskar Harry Potter-filmerna" är man alltså helt fel ute. Det är inga prov i vilken trollformel som gör vad eller vad de fyra elevhemmen står för. Det är en ren och skär kurs i litteraturvetenskap som är inriktad på Harry Potter.
 
Kurslitteraturen
För att endast vara en sommarkurs tyckte jag det var sjukt mycket olika böcker som behövde införskaffas. Förutom listan med böcker nedan så skulle man även läsa alla sju Harry Potter-böcker samt se på filmerna så det hade kunnat bli riktigt dyrt om det inte vore för en fantastisk grupp på Facebook där många av oss som läste kursen gick med. Tänker inte skriva hur denna grupp hjälpte mig då jag inte vill att någon ska hamna i kläm, men alltså kärlek till alla de som gjorde att jag inte behövde köpa en enda av böckerna i kurslitteraturen.
 
Litteraturlistan:
Anatol, Giselle Liza (red.). 2009. Reading Harry Potter Again. New Critical Essays
Eccleshare, Julia. 2002. A Guide to the Harry Potter Novels
Ehriander, Helene & Maria Nilson (red.). 2012. Ett trollspö på katedern. Att arbeta med fantasy i skolan
Gupta, Suman. 2009. Re-reading Harry Potter
Halett Cynthia J. & Peggy J. Huey (red). 2012. J.K. Rowling: Harry Potter
Heilman, Elisabeth E. 2008. Critical perspecitves on Harry Potter
Nikolajeva, Maria. 2004. Barnbokens byggklossar
Whited, Lana A. (red). 2002. Ivory Tower and Harry Potter: Perspectives on a Literary Phenomenon

Jag läste ju alla Harry Potter-böckerna inför mitt besök på The Making of Harry Potter och på så sätt hade jag alla böcker färskt i minnet och behövde inte läsa igenom dem ordentligt. Resten av litteraturen är jag lite kluven till om jag gillade eller inte då många av författarna var så himla kritiska till Rowling och berättelsen rent allmänt. Ville mest typ slå någon i ansiktet vissa stunder, men det var ändå intressant att se på berättelsen och författarskapet ur ett nytt perspektiv.


 Arkivbild från mitt besök på The Making of Harry Potter

Tentamensuppgift 1
Om man bortser från den absolut första uppgiften som var att skriva en presentation om sig själv och sin relation till Harry Potter handlade den första tentan om genus. Frågan löd: "Är Hermione en genusstereotyp eller en kvinnlig förebild?" och instruktionerna löd att den skulle vara 3-4 sidor lång och innehålla minst fem referenser till kurslitteraturen.
 
Ja, och det var alla instruktioner man fick. På ett sätt bra att inte få fler instruktioner då det gav en mycket frihet i skrivandet, men tyckte själva frågeställningen var så luddig så min text handlade mest om problematiken i att ställa "kvinnlig förebild" mot "genusstereotyp". Jag menar vad är det som säger att man måste var det ena eller det andra och vad är innebörden i att vara en kvinnlig förebild gentemot en förebild? Min slutsats var dock någonting i stil med att Hermione har många stereotypiskt kvinnliga drag, men det hindrar henne inte från att vara en förebild - både för män och kvinnor.
 
Diskussionsuppgift
Den andra uppgiften vi fick göra var en diskussionsuppgift där man skulle välja ut tre artiklar ur boken J.K. Rowling: Harry Potter (Halett & Huey) och diskutera med sina kurskamrater. Mina tre diskussionsområden var en jämförelse mellan Snapes och Tom Riddles relation till sin blodstatus, om det är rasistiskt av Rowling att endast ha med brittisk mat samt om den information Rowling släppt efter att sista boken publicerats (till exempel att Dumbledore är homosexuell) kan räknas in som en del av berättelsen eller inte.
 
Den här uppgiften tyckte jag nog var den roligaste just för att man behövde tänka till och se berättelsen ur flera olika vinklar som man aldrig funderat över tidigare.
 
Tentamensuppgift 2
Den sista uppgiften var också en tenta, men denna gång bestod den av fyra stycken analyseringsfrågor på 7-9 sidor totalt. Man skulle analysera en fritt vald karaktär, tidsskildringen ur en fritt vald vinkel, någon av de miljöer som skildras i böckerna samt en analys om varför böckerna blivit så populära både bland vuxna och barn. Återigen fick man inte mer underlag än det att gå på vilket gjorde att jag många gånger kände mig helt vilsen i denna uppgift.
 
I min karaktärsanalys valde jag Draco Malfoy då det utan tvekan är min favoritkaraktär. I tidsskildringen skrev jag något halvsnurrigt och begrepproppat om hur de två profetiorna (aka. inblickarna i framtiden) påverkar primärhandlingen och i miljöskildringen skrev jag om den Mörka skogen (eller den Förbjudna skogen beroende på översättning), både för att jag gillar att namnet är en beskrivning av platsen, men även för att det händer så mycket "mörka och förbjudna" händelser därinne.
 
Sista frågan var sjukt intressant att svara på och någonstans kom jag fram till att det börjar som en barnbok och slutar som en bok riktad mot vuxna då man får följa Harrys väg från barndomen in i vuxenvärlden. Sedan finns det så himla mycket djupare teman som sällan brukar finnas med i barnböcker och kan tilltala vuxna läsare.
 
 
 Arkivbild från mitt besök på The Making of Harry Potter
 
Återkoppling från lärarna
Tyvärr är jag så missnöjd med lärarnas feedback, eller egentligen deras upplägg på hela kursen. Har redan påpekat att jag tyckt att man fick ett väldigt tunt och luddigt underlag för uppgifterna, men även hela kurssidan var dåligt uppbyggd. Skulle man hitta någonting fick man leta överallt och ingenstans innan man hittade det på mest ologiska plats. Att lämna in uppgifterna var också ett stort frågetecken.
 
Åter till återkopplingen. Först och främst fick jag inte ens någon återkoppling på diskussionsuppgiften och vet ärligt talat fortfarande inte helt säkert om jag blev godkänd på den eller inte (men borde ha blivit det då jag blev godkänd på kursen?). Återkopplingen på första tentan handlade så gott som bara om formalia i källhänvisningen. Jag har som sagt aldrig pluggat på universitetet utan körde på samma källhänvisningssystem som på gymnasiet, men här var de betydligt hårdare. Mest var det småsaker som i vilken ordning tryckförlag och tryckår kommer i och att boktitlar ska vara kursiverade och att jag skulle tänka på det till nästa uppgift. Enda kopplingen till textens innehåll var "du argumenterar väl och dina slutsatser är relevanta" samt "du håller dig nära i kurslitteraturen i din analys, vilket är utmärkt". Fyra sidor om genus och ingen riktig återkoppling till textens innehåll.
 
I den andra tentan var jag ju självklart sjukt noggrann med formalia då jag fick kritik på den på första uppgiften. Själva texten jag lämnade in var nio sidor lång men återigen fick jag ingen återkoppling på textens innehåll (inte ens ett ord om att någonting var relavant eller utmärkt som jag ändå fick vid första uppgiften!), utan denna gång handlade hela min feedback om att jag vid ett tillfälle skrivit ordet "hyfsat" och att det var för talspråkligt för en akademisk text. Alltså absolut, hade läraren tyckt att flera bitar av texten var talspråklig hade jag köpt den feedbacken, men nu handlar det om ett ordval på en nio sidor lång text. Ärligt talat tycker jag det är lite väl hårt bedömt.
 
Misstänker att lärarna kan ha varit lite extra hårda i och med att detta är en sommarkurs och de brukar ha ett rykte att vara väldigt slappa, så de ville väl göra kursen så seriös som möjligt men att hela min återkoppling på en nio sidor lång text handlade om ett ordval är lite väl överdrivet. Kändes mest som att de ville hitta någonting att kritisera.
 
Hur kursen påverkar min framtid
Alltså ärligt talat så frågar alla vad jag ska göra med den här utbildningen och jag känner mest VARFÖR behöver jag göra något med den? Jag läste kursen för att det var en rolig grej och ingenting som på något sätt ska hjälpa mig i framtiden. Sluta ta livet så seriöst och gör grejer för att det är roligt!
 
I och med att det endast är en fristående kurs har jag ingen form av litteraturexamen, men har fortfarande ett intyg på att jag läst och klarat kursen. Kanske ingenting som hamnar på mitt CV om jag inte söker arbete som bibliotekarie eller lärare i svenska, men jag har ju härmed 7,5 högskolepoäng och på så sätt är jag högst utbildad i familjen, haha! ;)
 
 
Arkivbild från mitt besök på The Making of Harry Potter
 
Vad jag tyckte om kursen
Jag hade egentligen inga förväntningar på kursen mer än att jag skulle se historien om Harry Potter ur nya vinklar och det har jag verkligen gjort. Är så taggad på att få sätta mig ner och läsa igenom alla böckerna ordentligt igen och se om jag upplever dem på ett nytt sätt.
 
Dock är jag så besviken på kursens upplägg. En ologisk kurssida, luddiga frågor och feedback som endast handlar om formalia och inte om innebörden i texten. Nä alltså, vet ärligt talat inte om jag skulle rekommendera någon att läsa kursen, men att forska djupare in i Harry Potters magiska värld är någonting jag tycker att alla bör göra! Är även väldigt nöjd med ämnena frågorna hamnade om, var rädd att det bara skulle handla om de där vanliga och uppenbara grejerna, typ koppling till andra världskriget eller parallellerna mellan hur varulven Lupin och hur människor smittade med HIV behandlas men det gjorde det verkligen inte.
 
Någon form av slutsats: Bra kursinnehåll, dåligt kursupplägg.

Utbildad i Harry Potter

 Canon EOS 60D + Canon EF 50mm f/1.4 USM
 
För någon vecka sedan blev sista tentan godkänd och nu har jag fått mitt intyg på att jag numera är utbildad i Harry Potter.
Haha, varför inte liksom? Har i alla fall fått så sjukt mycket frågor om den kursen både här på bloggen och från min omgivning så tänkte skriva ihop ett inlägg med någon sorts sammanfattning och utvärdering om den. Så har du någon fråga om universitetskursen "Harry Potter och hans världar" är det bara att fråga på så fixar jag ihop ett inlägg så fort som möjligt!

Den sista tentan

 Canon EOS 5D Mark III + Canon EF 50mm f/1.4 USM
 
De senaste dagarna har jag sett ut som en förrymd fånge från Azkaban med samma kläder dygnet runt och hår á la Bellatrix.
Anledningen? Har suttit och kämpat mig igenom den sista tentan på Harry Potter-kursen. Jag har inte jobbat de tre senaste dagarna utan har istället lyckats gå igenom all kurslitteratur, alla Harry Potter-böcker samt skrivit själva tentan på nio sidor. Sedan har jag även lyckats missförstå hela uppgiften så fick börja om från början igår kväll, men ändå har jag en färdig text att lämna in idag. Alltså shit, tänk om jag hade varit så här produktiv även under skoltiden!

Pluggfika

Canon EOS 5D Mark III + Canon EF 50mm f/1.4 USM
 
Någon som minns att jag läser en Harry Potter-kurs på universitetet den här sommaren?
För det hade jag nästan glömt och den sista tentan ska in om mindre än en vecka och jag har inte börjat än. Heja mig! Stressade sönder lite över detta igår så gick och tog en pluggfika innan jobbat med en vän som också läser den kursen för att diskutera lite om det vi ska skriva om. Riktigt bra beslut att göra det eftersom att 1) Blåbärspajen jag åt var sjukt god 2) Det känns inte alls lika jobbigt att få ihop 9 sidor text när man vet vad man ska skriva.

Första hemtentan

 Canon EOS 5D Mark III + Canon EF 50mm f/1.4 USM
 
Känns inte som att jag gjort mycket annat den senaste tiden än att gå igenom alla Harry Potter-böckerna i rekordfart.
Min första hemtenta i Harry Potter-kursen ska nämligen in idag och jag har väl börjat om sisådär femtioelva gånger då jag inte är nöjd. Det är ärligt talat svårt att behöva sitta och skriva ihop en text där man ifrågasätter och kritiserar någonting man älskar så mycket, men har i alla fall en text som går att lämna in. Det värsta som kan hända är ju att jag får göra en omtenta. Haha, detta kommer alltså från hon som gick genom skolan med inställningen att det värsta som kunde hända var att inte få ett A.
 
Trots att det känns som att jag spenderat all vaken tid med att plugga har jag ändå lyckats hinna med en massa roligt de senaste dagarna, men mer om det senare för nu ska jag gå ut och njuta av min favorit - solen 
 

Jag pluggar Harry Potter på universitetet

Arkivbilder från mitt besök på The Making of Harry Potter i februari
 
Som rubriken lyder har jag börjat plugga igen för första gången sedan gymnasiet, denna gång med inriktningen Harry Potter.
Ja, det finns alltså en sådan universitetsutbildning. För några veckor sedan kom jag in på kursen "Harry Potter och hans världar" vilket är en sommarkurs på distans som man läser på Linnéuniversitetet. Tro inte att det är värsta flumkursen där man får prov i trollformler utan det handlar mer om alla litterära teman, till exempel kopplingarna till andra världskrigets nazism och slaveriets rasism. Åh vad jag älskar att få högskolepoäng och csn för att få nörda en massa i Harry Potters magiska värld ♥
 
Tänkte bara av ren nyfikenhet kolla om någon av er som brukar kika in här läser den här kursen samtidigt som mig eller har läst den tidigare?