Svenska Varpaförbundets Ungdomsråd

 
Ungefär såhär ser hela min helg + måndag ut. Jag sitter med i Svenska Varpaförbundets Ungdomsråd, och vi har fått uppgiften att arrangera SM i varpa till sommaren. Det är en ganska krävande, men extremt rolig uppgift som jag är säker på att vi inte bara kommer klara av, utan även överträffa allas förväntningar! Det här är något historiskt då vi som är huvudansvariga har en medelålder på 18 år. Det har aldrig någonsin hänt inom idrottssammanhang.